Ce document, imprimé le 03-06-2023, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Etrangers

FAMI 53 : Hoe begripvol handelen met mensen die lijden aan trauma, depressie en bepaalde vormen van dementie die verband houden met ballingschap

Volet trauma et accompagnement

Hoe kan men de psychosociale begeleiding aanpassen om ze optimaal te laten aansluiten op de beleving  van een persoon  met symptomen van post-traumatische stress, depressie en bepaalde vormen van dementie.

Opleiding voor maatschappelijk werkers van Brusselse verenigingen en het OCMW.

Objectifs

Aan het einde van deze e-learningcursus zijn de cursisten in staat om:

 De psychische dynamieken die aan de basis liggen van PTSD, depressie en bepaalde vormen van dementie die verband houden met ballingschap en trauma te begrijpen. 

  • De belangrijkste kenmerken van gedragsstoornissen en hun verband met trauma en ballingschap te begrijpen.
  • De psychische dynamieken van dissociatie (bv het niet aanwezig zijn in het hier en nu, flash-backs enz) te begrijpen.
  • De psychische dynamieken van rouw in relatie tot trauma en ballingschap te begrijpen.

Een beter inzicht te verkrijgen in de manier waarop men de psychosociale ondersteuning kan aanpassen aan een persoon die lijdt aan ernstige trauma's tengevolge van oorlog, marteling, dood, individueel en/of collectief geweld, ... 

Contenu

Ochtendprogramma: theoretische uitdieping van de sleutelbegrippen van de opleiding (wat is de kern van het psychisch lijden van het subject op de vlucht en hoe zijn psychosociale begeleiding hieraan zo goed mogelijk aanpassen?). De visuele facilitator zal live door middel van tekeningen enz.  de theoretische concepten illustreren.

Tijdens de ochtend zullen volgende concepten aan bod komen: 

  • -Inzicht in het mechanisme van psychotrauma
  • Ontwikkeling van attitudes en instrumenten om de psychosociale ondersteuning optimaal te laten aansluiten op de leefwereld van het subject op de vlucht.
  • Uitwisselingen van ervaringen enz. 

De namiddag is gewijd aan het bespreken van casussen (ingebracht op voorhand of tijdens de ochtend) volgens de intervisiemethode.

Méthodologie

Actieve pedagogie, waarbij maximaal gestreefd wordt naar complementariteit tussen theorie en praktijkervaringen van de deelnemers.

Ondersteuning door grafische facilitering.

Formateur(s) / Intervenant(s)

Emmanuel Declercq. Doctor in psychologie met een doctoraat over extreem psychotrauma en ballingschap Hij heeft een decennialange ervaring   in de psychotherapeutische begeleiding van (zwaar) getraumatiseerde mensen op de vlucht.

Public cible

Sociaal werkers van het Waalse en Brusselse OCMW;

 Sociaal werkers van Waalse en Brusselse verenigingen/NGO's die samenwerken met één OCMW.

Informations pratiques

De opleiding wordt op afstand georganiseerd - online.

 Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding ontvangt u een vragenlijst zodat de opleiders rekening kunnen houden met uw opleidingsbehoeften, vragen enz.

 De inhoud van de opleiding en de facilitaire borden zullen op het eCampus-platform worden geplaatst.

Informations pratiques

Si la formation est organisée en présentiel

Le prix comprend la participation à la formation, les supports pédagogiques, les pauses-café et le lunch éventuel.

Quelques jours avant la formation, un mail vous sera envoyé afin de vous rappeler les aspects pratiques et préciser, si besoin, quelques points d’organisation.

Si la formation est organisée en distanciel

La participation à la formation nécessite que vous disposiez d'un ordinateur connecté à Internet avec des haut-parleurs ou un casque.

Idéalement, nous vous conseillons de télécharger l’application (en cliquant ici) ou d'utiliser une version récente du navigateur Chrome.

Avant la formation, vous pouvez tester :

Au plus tard la veille de la formation, un mail vous sera envoyé afin de vous rappeler les aspects pratiques et préciser, si besoin, quelques points d’organisation.

PARTENAIRES

Formations - Etrangers
Voir le catalogue complet

Dates et lieux

Le 24/10/23 (à distance)
De 9h00 à 16h00
Il reste 14 place(s) disponible(s)
GRATUIT

Durée

Un jour

Organisé par

Fédération des CPAS

Renseignements

Julie Genot
Tél: 081/24.06.85